Dariusz Ignatiuk

Pełna nazwa instytucji: Centrum Studiów Polarnych Uniwersytet Śląski w Katowicach | Polskie Konsorcjum Polarne (PkPol) Zajmowane stanowisko: Przewodniczący Polskiego Konsorcjum Polarnego | Przewodniczący Centrum Studiów Polarnych


Dariusz Ignatiuk

Dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku Scientific Integration & Data Officer w SIOS – Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (Norwegia). Od roku 2022 pełnię funkcję data steward na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Prowadzi zajęcia ze studentami i doktorantami w zakresie zarządzania danymi, m.in. Databases in scientific research, Best practices in data sharing. Realizator projektu CRIOS Cryosphere Integrated Observatory Network on Svalbard (www.crios.pl) harmonizującego obserwacje w Arktyce i udostępniającego dane zgodnie z zasadami FAIR data. Kierownik projektu HarSval – A bilateral initiative for harmonisation of the Svalbard cooperation (https://harsval.eu/), którego jednym z celów jest stworzenie system rozproszonych repozytoriów wraz z jednym punktem dostępowym dla polskich danych pozyskiwanych w regionach polarnych.

Współautor publikacji:

Alignment of Polar Data Policies – Recommended Principles http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5734900

SESS Report 2021 – The State of Environmental Science in Svalbard: SIOS Core Data (SCD) http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5751970

Autor szkoleń i warsztatów online m.in:

Training #8: How to use and contribute to the Observation Facility Catalogue

A routine on how to correctly store and manage data – a SIOS lecture

Webinarium „Zarządzanie danymi badawczymi w naukach o Ziemi i środowisku” – na zlecenie NCN w ramach projektu Otwarta Nauka

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-05-18-webinarium-nauki-o-ziemi