Lidia Mikołajuk

Full Name of the Institution: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Position Held: Chartered librarian


Lidia Mikołajuk

My interests focus on issues related to open science, dissemination of scientific achievements, organization of the institutional repository. I have been the editor of the University of Lodz Repository since 2011. I participated in the project “Digitization and making available in the Digital Repository of the University of Lodz a collection of scientific journals published by the University of Lodz, no. 885/P-DUN/2014”. I am the organizer of the cyclical event “Open Access Seminar” at the University of Lodz Library and the author of several publications on open science. I also conduct training for researchers and doctoral students on open science and effective publishing.

Selected articles:

  • Mikołajuk L.: Repozytorium instytucjonalne jako nowa forma komunikacji naukowej, Podkarpackie Studia Biblioteczne Nr 3 (2014), http://hdl.handle.net/11089/5071
  • Mikołajuk L.: Repozytorium instytucjonalne jako istotny element promocji nauki, [w:] Biblioteka, Książka, Informacja. Internet, 2014, s.141-151, http://hdl.handle.net/11089/19929
  • Mikołajuk L.: Transfer metadanych między platformą Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego a innymi systemami informacyjnymi, Zarządzanie Biblioteką Nr 9 2017, s. 48-57, http://hdl.handle.net/11089/24189
  • Mikołajuk L.: Nowoczesny system zarządzania wiedzą na przykładzie funkcjonowania repozytorium instytucjonalnego, [W:] Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm. Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne, 2015, s. 262-269, doi: 10.18778/8088-191-4.20
  • Mikołajuk L., Goszczyńska A.:: Rola biblioteki akademickiej w procesie otwierania nauki na przykładzie funkcjonowania Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, [W:] Bibliotekarz 2.0. Nowe technologie. Nowe wyzwania, 2016, s.178-189, http://hdl.handle.net/11089/18094
  • Mikołajuk L. : Instytucjonalne i społecznościowe narzędzia komunikacji naukowej, [W:] Biblioteka przyszłości: wyzwania – trendy zagrożenia. Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bibliotekami uczelni wyższych pod red. M.W. Sidor, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz, 2018, s.369-381, http://hdl.handle.net/11089/29034

Contact

lidia.mikolajuk@lib.uni.lodz.pl