Konkursy

Nadrzędnym celem Programu Infrastruktury Badawcze (ang. Research Infrastructures Programme) w ramach programu Horyzont Europa jest wzmocnienie Europy poprzez stworzenie światowej klasy i łatwo dostępnej infrastruktury badawczej, zintegrowanej z szerszym krajobrazem europejskiej infrastruktury badawczej i technologicznej. 

Program prac w zakresie infrastruktury badawczej podzielony jest na pięć obszarów docelowych. Jeden z nich poświęcony jest Europejskiej Chmurze Otwartej Nauki. Jego celem jest ułatwienie rozwoju operacyjnego, otwartego i opartego o zasady FAIR ekosystemu EOSC (INFRAEOSC).


FAIR and open data sharing in support of the mission adaptation to climate change

HORIZON-INFRA-2024-EOSC-01-01

Program: Program ramowy Horyzont Europa (HORIZON) Konkurs: Enabling an operational, open and FAIR EOSC ecosystem (2024) (HORIZON-INFRA-2024-EOSC-01) ID: HORIZON-INFRA-2024-EOSC-01-01 Temat: FAIR and open data sharing in support of the mission adaptation to climate change Rodzaj działania: HORIZON-RIA HORIZON Research and Innovation Actions Model oceniania: jednoetapowy Data rozpoczęcia naboru wniosków: 6 grudnia 2023 Data zakończenia naboru wniosków: 12 marca 2024 17:00:00 czasu brukselskiego Status: Zakończony


Program: Program ramowy Horyzont Europa (HORIZON) Konkurs: Enabling an operational, open and FAIR EOSC ecosystem (2024) (HORIZON-INFRA-2024-EOSC-01) ID: HORIZON-INFRA-2024-EOSC-01-02 Temat: Supporting the EOSC Partnership in further consolidating the coordination and sustainability of the EOSC ecosystem Rodzaj działania: HORIZON-CSA HORIZON Coordination and Support Actions Model oceniania: jednoetapowy Data rozpoczęcia naboru wniosków: 6 grudnia 2023 Data zakończenia naboru wniosków: 12 marca 2024 17:00:00 czasu brukselskiego Status: Zakończony


Program: Program ramowy Horyzont Europa (HORIZON) Konkurs: Enabling an operational, open and FAIR EOSC ecosystem (2024) (HORIZON-INFRA-2024-EOSC-01) ID: HORIZON-INFRA-2024-EOSC-01-03 Temat: Enabling a network of EOSC federated and trustworthy repositories and enhancing the framework of generic and discipline specific services for data and other research digital objects Rodzaj działania: HORIZON-CSA HORIZON Coordination and Support Actions Model oceniania: jednoetapowy Data rozpoczęcia naboru wniosków: 6 grudnia 2023 Data zakończenia naboru wniosków: 12 marca 2024 17:00:00 czasu brukselskiego Status: Zakończony


Program: Program ramowy Horyzont Europa (HORIZON) Konkurs: Enabling an operational, open and FAIR EOSC ecosystem (2024) (HORIZON-INFRA-2024-EOSC-01) ID: HORIZON-INFRA-2024-EOSC-01-04 Temat: Long-term access and preservation infrastructure development for EOSC, including data quality aspects Rodzaj działania: HORIZON-RIA HORIZON Research and Innovation Actions Model oceniania: jednoetapowy Data rozpoczęcia naboru wniosków: 6 grudnia 2023 Data zakończenia naboru wniosków: 12 marca 2024 17:00:00 czasu brukselskiego Status: Zakończony


Program: Program ramowy Horyzont Europa (HORIZON) Konkurs: Enabling an operational, open and FAIR EOSC ecosystem (2024) (HORIZON-INFRA-2024-EOSC-01) ID: HORIZON-INFRA-2024-EOSC-01-05 Temat: Innovative and customizable services for EOSC Exchange Rodzaj działania: HORIZON-RIA HORIZON Research and Innovation Actions Model oceniania: jednoetapowy Data rozpoczęcia naboru wniosków: 6 grudnia 2023 Data zakończenia naboru wniosków: 12 marca 2024 17:00:00 czasu brukselskiego Status: Zakończony


Program: Program ramowy Horyzont Europa (HORIZON) Konkurs: Build on the science cluster approach to ensure the uptake of EOSC by research infrastructures and research communities (2023) (HORIZON-INFRA-2023-EOSC-01) ID: HORIZON-INFRA-2023-EOSC-01-01 Temat:Rodzaj działania:Model oceniania: jednoetapowy Data rozpoczęcia naboru wniosków: 15 marca 2024 Data zakończenia naboru wniosków: 15 maja 2024 16:00:00 czasu brukselskiego Status: Otwarty

Projekty infraEOSC

Zapoznaj się z projektami infraEOSC realizowanymi przez polskie instytucje