1. Postanowienia ogólne

W niniejszej Polityce Prywatności przedstawiono, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i przechowywane dane osobowe niezbędne do świadczenia usług dostępnych na stronie eosc.gov.pl.

Użytkownik niniejszym akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.

2. Dane zbierane automatycznie

Administrator nie pozyskuje danych osobowych bez zgody Użytkownika. Zbierane są wyłącznie dane, które nie są personalne, takie jak informacje o korzystaniu ze strony eosc.gov.pl oraz dane demograficzne. Ten automatyczny proces zbierania danych nie pozwala na jednoznaczną identyfikację Użytkownika.

Dane zbierane  automatycznie mogą być używane przez Administratora w celu poprawy jakości świadczonych usług, zwłaszcza w przypadku wykrycia błędów na stronie eosc.gov.pl. W takich sytuacjach dane zbierane automatycznie obejmują informacje o błędach na stronie eosc.gov.pl w chwili wystąpienia błędu, w tym o stanie urządzenia mobilnego Użytkownika, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika oraz fizycznej lokalizacji tego urządzenia w chwili wystąpienia błędu.

Nie ma możliwości zmiany lub usunięcia danych zbieranych automatycznie.

3. Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu

W przypadku, gdy Użytkownik nawiązuje kontakt z Administratorem za pomocą formularza „Napisz do nas” lub formularza „Zgłoś wydarzenie”, wymagane są następujące dane: imię, nazwisko, nazwa instytucji oraz adres e-mail. W formularzu „Zgłoś wydarzenie” dodatkowo wymagane są następujące dane: data wydarzenia, miejsce wydarzenia, nawa wydarzenia, nazwa organizatora, termin rejestracji, link do strony, a także informacje dotyczące formy przeprowadzenia wydarzenia (stacjonarna, hybrydowa, online) oraz ewentualnej opłaty za udział. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale stanowi podstawę do nawiązania kontaktu zwrotnego Administratora z Użytkownikiem i umożliwia Administratorowi weryfikację Użytkownika. Dane uzyskane w celu nawiązania kontaktu będą wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia poprawnej, efektywnej i pełnej komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

4. Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@ncn.gov.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych znajduje się na stronie internetowej: https://www.ncn.gov.pl/dane-osobowe

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony eosc.gov.pl.