Sieć EOSC Polska

Sieć EOSC Polska stanowi krajową strukturę EOSC, koordynowaną przez Narodowe Centrum Nauki. Została ona utworzona w celu wspierania rozwoju EOSC, koordynowania i wzmacniania działań związanych z EOSC na poziomie krajowym oraz osadzania ich w międzynarodowym kontekście EOSC.

Cele Sieci EOSC-Polska:

  1. Koordynowanie działań na rzecz EOSC na poziomie krajowym,
  2. Zapewnienie platformy do angażowania krajowych interesariuszy,
  3. Stworzenie forum wymiany informacji i najlepszych praktyk w zakresie otwartej nauki,
  4. Rozwijanie i wzmacnianie potencjału krajowego w obszarze otwartej nauki,
  5. Włączenie EOSC do inicjatyw dotyczących otwartych danych na poziomie międzynarodowym i krajowym,
  6. Zwiększanie w kraju świadomości na temat EOSC,
  7. Zapewnienie wsparcia w zakresie mapowania inicjatyw związanych z EOSC na poziomie krajowym.

Sieć EOSC Polska jest grupą nieformalną. W jej skład wchodzą zarówno polskie instytucje będące Członkami lub Obserwatorami Stowarzyszenia EOSC, ale również te, które nimi nie są, ale realizują działania w obszarze EOSC, czyli szeroko rozumianej otwartej nauki.  


Aktualności i wydarzenia

Zapoznaj się z aktualnościami i wydarzeniami dotyczącymi EOSC.