Agnieszka Cybulska-Phelan

Pełna nazwa instytucji: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego Zajmowane stanowisko: Specjalista


Specjalistka ds. otwartych danych badawczych w zespole Platformy Otwartej Nauki ICM UW, gdzie prowadzi działania edukacyjne i szkoleniowe w zakresie zarządzania danymi badawczymi i otwartej nauki oraz odpowiada za bieżącą obsługę repozytoriów. Absolwentka studiów podyplomowych Data Steward na Uniwersytecie Wiedeńskim.