Agnieszka Milewska

Pełna nazwa instytucji: Gdański Uniwersytet Medyczny, Biblioteka Główna Zajmowane stanowisko: Zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


Agnieszka Milewska

Zastępca dyrektora Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, bibliotekarz systemowy. Członkini European Association for Health Information and Libraries, Data Stewardship Competence Centers PL, Zespołu ds. Repozytorium Danych Badawczych Użytkowników Systemu Omega, Grupy Roboczej ds. Zarządzania Danymi Badawczymi na Uczelniach Medycznych oraz Zespołu ds. Otwartej Nauki w Bibliotece Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestniczka kilku projektów finansowanych ze źródeł krajowych i europejskich. Z ramienia Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego brała udział we wdrażaniu Polskiej Platformy Medycznej, a następnie czynnie zaangażowała się w jej promocję i rozwój. Autorka polskich i zagranicznych publikacji naukowych na temat działalności bibliotek medycznych, w tym również dotyczących otwartej nauki, zarządzania danymi badawczymi i działalności repozytoriów. Moderatorka warsztatów poświęconych zarządzaniu danymi badawczymi dla pracowników uczelni oraz bibliotekarzy. Zajmowała się również prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów poświęconych m.in. publikowaniu w nauce, kładąc nacisk na kwestie otwartości i rzetelności w nauce.