dr Aneta Pazik-Aybar

Pełna nazwa instytucji: Narodowe Centrum Nauki Zajmowane stanowisko: Kierownik Zespołu ds. Otwartej Nauki w Narodowym Centrum Nauki


dr Aneta Pazik-Aybar

dr Aneta Pazik-Aybar jest odpowiedzialna w Narodowym Centrum Nauki za kwestie związane z otwartą nauką. Koordynuje działania związane z otwartym dostępem do publikacji, jak również otwieraniem danych badawczych. Jest krajowym przedstawicielem w EOSC Steering Board, a także reprezentuje NCN w EOSC Association. W Steering Board jest członkiem Grupy Roboczej, która realizuje działania związane z monitoringiem polityk i inicjatyw krajowych w zakresie otwartej nauki. Ponadto, uczestniczy w pracach dwóch grup roboczych w cOAlition S (grupa ds. Diamond Open Access i Journal Checker Tool), a także w Science Europe w grupie roboczej Open Science. Przed podjęciem pracy w NCN, pracowała w wydawnictwie De Gruyter, gdzie zarządzała portoflio czasopism naukowych, w tym czasopism publikowanych jako Open Access.

Kontakt:

aneta.pazik-aybar@ncn.gov.pl

otwarta.nauka@ncn.gov.pl