Anna Długajczyk

Pełna nazwa instytucji: Uniwersytet SWPS Zajmowane stanowisko: Data steward | Specjalistka ds. badań naukowych i otwartej nauki


Anna Długajczyk

Jestem specjalistką w obszarze otwartej nauki z doświadczeniem w realizacji projektów, organizacji wydarzeń oraz realizacji zadań związanych z otwartą nauką i popularyzacją nauki. Jako data steward wspieram naukowców w Uniwersytecie SWPS w przygotowaniu planu zarządzania danymi. Posiadam umiejętności w zakresie zarządzania danymi badawczymi oraz otwartego dostępu do wyników naukowych. Podczas studiów doktoranckich aktywnie uczestniczyłam w inicjatywach wspierających otwartą naukę z takimi organizacjami jak Narodowe Centrum Nauki, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Fundacji Marsz dla Nauki i Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki. Moje zaangażowanie obejmowało także udział w międzynarodowych konferencjach, gdzie prezentowałam zdobytą wiedzę i doświadczenie. Mój wkład w rozwój otwartej nauki obejmuje również udział w projektach międzynarodowych oraz współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami wspierającymi idee otwartości w nauce, takim jaki sojusz uniwersytetów europejskich ERUA. Jestem zaangażowana w organizację inauguracyjnego wydarzenia poświęconego danym badawczym i otwartej nauce Love Data Week 2024 w USWPS. Dzięki tym doświadczeniom mogę efektywnie wspierać instytucję w jej inicjatywach związanych z otwartą nauką.

Kontakt:

adlugajczyk@swps.edu.pl

datasteward@swps.edu.pl