Anna Starek

Pełna nazwa instytucji: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zajmowane stanowisko: Koordynator Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie


Anna Starek

Koordynator Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w którym kieruje również pracami nieformalnego Zespołu ds. Otwartej Nauki oraz Repozytorium Instytucjonalnym. Uczestniczka wielu konferencji i webinariów poświęconych otwartej nauce oraz zarządzaniu danymi badawczymi,  członek pierwszej krajowej grupy roboczej Data Stewardship Competence Centers (DSCC), której zadaniem jest m.in. wspieranie procesu otwierania danych badawczych w różnych dyscyplinach naukowych w Polsce. Absolwentka Data Steward School edycja 2022. Ukończyła również kurs: „Zarządzanie danymi badawczymi dla data stewardów” (ICM UW) na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Doświadczenie przy pracy nad Planami Zarządzania Danymi zdobywa poprzez liczne konsultacje w zakresie poprawności składania Planów Zarządzania Danymi w konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki. Dąży do edukacji środowiska akademickiego w zakresie otwartej nauki oraz zarządzania danymi badawczymi poprzez prowadzenie szkoleń, webinariów oraz przygotowywanie materiałów szkoleniowych.

Kontakt: anna.starek@up.lublin.pl