Anna Zatora

Pełna nazwa instytucji: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Zajmowane stanowisko: Bibliotekarz


Anna Zatora

Literaturoznawczyni, bibliotekarka, redaktorka. Związana z Katedrą Teorii Literatury UŁ i czasopismem „Zagadnienia Rodzajów Literackich” (2014–) oraz Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego (2015–). Absolwentka studiów filologicznych i kulturoznawczych, w 2021 roku obroniła doktorat z literaturoznawstwa (Uniwersytet Łódzki), w 2022 roku wydała książkę „Saga rodzinna w literaturze polskiej XXI wieku. Konwencja czy kontestacja?”. Pracuje w Oddziale Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych Biblioteki UŁ, gdzie odpowiada za repozytorium instytucjonalne i zagadnienia związane z otwartą nauką – od publikowania w modelach otwartych po otwarte dane badawcze. Współorganizatorka kilku konferencji naukowych, Seminarium Open Access Week w Bibliotece UŁ oraz VII Seminarium Otwieranie Nauki: Praktyka i Perspektywy; autorka kilku przewodników na temat otwartej nauki dla pracowników i doktorantów UŁ.

Kontakt

openaccess@lib.uni.lodz.pl