Dominik Piotrowski

Pełna nazwa instytucji: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Zajmowane stanowisko: Starszy kustosz dyplomowany


Dominik Piotrowski

Dominik Piotrowski – doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii, starszy kustosz w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Interesuje się zarządzaniem informacją, otwartą nauką, humanistyką cyfrową i kuratorstwem cyfrowym. W swojej pracy zawodowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z otwarta edukacją, otwartym dostępem do publikacji naukowych, zarządzaniem danymi badawczymi, a także optymalizacją usług informacyjnych online i promocją kolekcji cyfrowych. Jest członkiem Rady Konsorcjum DARIAH-PL oraz członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy (ISKO) i Europeana Network Association.

Kontakt: dpi@umk.pl