Dominika Czyżak

Pełna nazwa instytucji: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Zajmowane stanowisko: Starszy kustosz dyplomowany


Dominika Czyżak

Pełnomocnik ds. otwartego dostępu na UMK w Toruniu, w 2021 r. uzyskałam certyfikat ukończenia Programu Szkoleniowego Data Steward School. Na bieżąco udzielam informacji I prowadzę szkolenia dla pracowników naukowych dotyczące otwartej nauki. W Bibliotece Uniwersyteckiej UMK koordynuję realizację projektu  EODOPEN eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens, którego liderem jest Biblioteka Uniwersytecka w Innsbrucku, a Biblioteka Uniwersytecka UMK jest jednym z 15 partnerów. Uczestniczę w realizacji projektu YUFERING –  TRANSFORMING R&I THROUGH EUROPE-WIDE KNOWLEDGE TRANSFER, moduł WP5 – Open Science.

Kontakt: dc@umk.pl