Gabriela Czarny

Pełna nazwa instytucji: Narodowe Centrum Nauki Zajmowane stanowisko: Specjalista ds. organizacyjnych w zespole ds. Otwartej Nauki


Członek Zespołu ds. Otwartej Nauki w Narodowym Centrum Nauki, gdzie odpowiada m.in. za wdrażanie Polityki NCN dot. otwartego dostępu do publikacji (obejmującej również dane badawcze), jej monitorowanie. Jest odpowiedzialna za analizę i ocenę poprawności danych z zakresu otwartego dostępu do publikacji naukowych i otwartych danych badawczych stanowiących rezultaty projektów finansowanych przez NCN. Przeprowadza również ocenę poprawności Planów Zarządzania Danymi. Koordynuje i organizuje szkolenia z zakresu Open Access i otwartych danych badawczych. Współkoordynowała po stronie NCN tworzenie kursów MOOC dla naukowców i data stewardów z zakresu zarządzania danymi badawczymi, a także organizację kursów dziedzinowych z zakresu zarządzania danymi badawczymi.

Kontakt:

gabriela.czarny@ncn.gov.pl