Jakub Rusakow

Pełna nazwa instytucji: Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Zajmowane stanowisko: Bibliotekarz


Jakub Rusakow

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Kierownik Oddziału Informacji Naukowej i Promocji w Bibliotece Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie kieruje także pracami Zespołu ds. Otwartej Nauki. Członek Council of European Association for Health Information and Libraries, Research Data Alliance, Data Stewardship Competence Centers PL, Zespołu ds. Repozytorium Danych Badawczych Użytkowników Systemu Omega, Grupy Roboczej ds. Zarządzania Danymi Badawczymi na Uczelniach Medycznych. Doświadczenie przy pracy nad planami zarządzania danymi zdobył podczas licznych konsultacji planów tworzonych przez naukowców na potrzeby wniosków o granty Narodowego Centrum Nauki. Na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym prowadził szkolenia dla grantobiorców oraz zajęcia dla studentów i doktorantów dotyczące otwartej nauki. Był również moderatorem warsztatów i szkoleń z zarządzania danymi badawczymi o zasięgu ogólnopolskim. Zaangażowany w projekt Polskiej Platformy Medycznej. Uczestnik stażu w Leiden University, autor publikacji z zakresu zarządzania danymi badawczymi i prelegent konferencji międzynarodowych. Absolwent Data Steward School 2021.

Kontakt

jakub.rusakow@gumed.edu.pl