Krzysztof Kurowski

Pełna nazwa instytucji: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ICHB PAN Zajmowane stanowisko: Z-ca Pełnomocnika Dyrektora ICHB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego Nazwa Task Force: EOSC Financial Sustainability


Krzysztof Kurowski

Jest doktorem habilitowanym inżynierem w dziedzinie informatyki. Od lipca 2019 roku pełni funkcję Zcy Dyrektora ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Od dwóch dekad uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Zdobywał doświadczenie jako research visitor w wielu instytucjach naukowo-badawczych, m.in. University of Queensland i Argonne National Lab. Jego zainteresowania badawcze związane są z modelowaniem zaawansowanych aplikacji, problematyką szeregowania i zarządzania zadaniami w nowoczesnych systemach superkomputerowych, w tym hybrydowych klasycznych superkomputerach i komputerach kwantowych. Od roku 2019 zaangażowany w prace nad rozwojem Otwartej Nauki i EOSC w kraju I Europie. Brał udział w pracach zespołów badawczych i roboczych wypracowujących strategiczne założenia w zakresie rozwoju i wsparcia e-infrastruktury dla Otwartej Nauki i EOSC. Członek zespołu EOSC TF FAIR Working Group, EOSC Interoperability Framework oraz EOSC TF Financial Sustainability.

Kontakt

krzysztof.kurowski@man.poznan.pl