Joanna Konik

Pełna nazwa instytucji: Biblioteka Jagiellońska Zajmowane stanowisko: Data steward


Członek Zespołu wsparcia ds. danych badawczych UJ; Administrator Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego; Administrator Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich RODBUK; Redagowanie witryny Otwarta Nauka na UJ https://pod.uj.edu.pl/; Udział w pracach Polskiej Grupy Roboczej Data Stewardship Competence Centers PL; Udział w realizacji projektu „Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ”; Udział w tworzeniu Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich RODBUK; Publikacja: „Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich RODBUK”, Alma Mater 239-240/2023; Udział w organizacji Ogólnopolskiej konferencji pt. „Zarządzanie zasobami nauki i dydaktyki w otwartym dostępie – standardy, narzędzia, dobre praktyki”, 20-21 maja 2021 r. Kraków; Prezentacja pt.: „Dane badawcze na Uniwersytecie Jagiellońskim”  na Seminarium MOST DANYCH – jak skutecznie motywować naukowców do udostępniania danych badawczych w Otwartym Dostępie? 30-31 maja 2022, Sopot; Udział w VI Pomorskiej Konferencji Open Science: Polityki i Infrastruktury dla Otwartej Nauki, 1-2 grudnia 2022, Gdańsk

Kontakt

joanna.konik@uj.edu.pl