Kamila Perlik

Pełna nazwa instytucji: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Zajmowane stanowisko: kustosz


Redaktorka w RepOD. Zajmuję się sprawdzaniem poprawności wprowadzonych metadanych oraz kontrolą zdeponowanych danych pod kątem formalnym. Wspieram naukowców w przygotowaniu danych do deponowania, wypełnianiu planu zarządzania danymi, wyborze czasopisma i licencji. Uczestniczę w spotkaniach Grupy Roboczej Data Stewardship Competence Centers PL. Od października 2019 roku pracuję przy projekcie EODOPEN eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens w grupie odpowiedzialnej za ocenę i wsparcie w zakresie rozliczania praw autorskich.

Kontakt: Kamila.Perlik@bu.umk.pl