Krzysztof Gmerek

Pełna nazwa instytucji: Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Zajmowane stanowisko: Administrator danych badawczych w otwartym dostępie na UPP, Data Steward


Krzysztof Gmerek

Współautor, wraz z Zofią Kasprzak, Projektu „Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO”. Administrator Bazy Użytkowników bazy AGRO. Zakres obowiązków: nadzór merytoryczny nad Kolekcją danych UPP oraz deponowanie danych badawczych, konsultowanie pracowników naukowych UPP w zakresie przygotowywania PZD zawartych we wnioskach i raportach z realizacji projektów, przeprowadzanie szkoleń dla pracowników naukowych UPP. Certyfikaty ukończenia, m.in.: Programu Szkoleniowego Data Steward School – Edycja 2021, szkolenia pt.: Plan Zarządzania Danymi badawczymi w projektach naukowych Narodowego Centrum Nauki. Dobre praktyki i aspekty prawne. Certyfikaty ukończenia webinariów, m.in.: Zarządzanie danymi badawczymi w językoznawstwie, Zarządzanie danymi badawczymi w naukach o Ziemi i środowisku, Zarządzanie danymi badawczymi jakościowymi w naukach socjologicznych, webinarium z zakresu zarządzania danymi badawczymi w naukach medycznych, farmaceutycznych i o zdrowiu. Zaświadczenia ukończenia kursów: Zarządzanie danymi badawczymi dla data stewardów – kurs podstawowy oraz Zarządzanie danymi badawczymi dla data stewardów – kurs średnio zaawansowany.

Kontakt: daneOA@up.poznan.pl