Krzysztof Gościniak

Pełna nazwa instytucji: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Zajmowane stanowisko: Kierownik Działu Repozytorium i Promocji Otwartej Nauki


Krzysztof Gościniak

Pełnione funkcje i realizowane zadania w obszarze otwartej nauki

  • Koordynator Zespołu ds. Otwartej Nauki Biblioteki SUM odpowiedzialny za promowanie Polityki Otwartości Polskiej Platformy Medycznej w SUM, w szczególności Repozytorium SUM, będącego częścią Platformy PPM,
  • Kierownik zadania w projekcie „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
  • Prowadzący zajęcia w ramach Szkoły Doktorskiej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z przedmiotu Medyczna informacja naukowa. Prowadzący zajęcia z przedmiotu Ochrona własności intelektualnej, prawa autorskie i pokrewne,
  • Współautor publikacji naukowych i dokumentu Pomoc dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w uzupełnianiu „Planu Zarządzania Danymi” dla projektów badawczych finansowanych ze środków NCN,
  • Odpowiedzialny za promocję otwartej nauki ze szczególnym uwzględnieniem udostępniania publikacji i danych badawczych.

Kontakt

kgosciniak@sum.edu.pl