Łukasz Małarzewski

Pełna nazwa instytucji: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych Zajmowane stanowisko: Data Steward Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


  • Od 8 marca 2023 – Data Steward na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • Od Marca 2018 – Członek Grupy Roboczej ds. Baz Danych przy Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS)
  • Udział w szkoleniach z zakresu Otwartej Nauki, Otwartych Dancyh Badawczych organizowanych przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW)
  • Udział w szkoleniach z zakresu Otwartej Nauki, Otwartych Dancyh Badawczych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki

Kontakt

lukasz.malarzewski@us.edu.pl