Łukasz Tomczak

Pełna nazwa instytucji: Politechnika Lubelska Zajmowane stanowisko: Kierownik Ośrodka Analiz Bibliometrycznych


Łukasz Tomczak

Łukasz Tomczak (ORCID 0000-0001-9465-4854), mgr, kierownik Ośrodka Analiz Bibliometrycznych. Od 2011 roku pracuje na Politechnice Lubelskiej w Centrum Informacji Naukowo-Technicznej (wcześniej Bibliotece Politechniki Lubelskiej). Członek uczelnianego, nieformalnego zespołu ds. otwartej nauki. Główne zadania zespołu: współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. otwartego dostępu w PL; szkolenie pracowników naukowych i doktorantów PL z zagadnień związanych z otwartą nauką; prace administracyjne przy instytucjonalnych kolekcjach w repozytoriach ogólnych Zenodo i RepOD; prace nad stworzeniem instytucjonalnego repozytorium publikacji i danych badawczych. Rozwijał swoje umiejętności w obszarze otwartej nauki m.in. poprzez udział w pierwszej edycji Data Steward School zorganizowanej we współpracy z GO-FAIR Initiative (2020-2021), ukończenie kursów: „Research Data Management and Sharing” na platformie Coursera przygotowanego przez The University of North Carolina at Chapel Hill i The University of Edinburgh (2022) oraz „Zarządzanie danymi badawczymi dla data stewardów” na poziomie podstawowym (2023) oraz średnio zaawansowanym (2024) przygotowanych przez ICM UW na platformie Navoica.

Kontakt: l.tomczak@pollub.pl