Maciej Bisaga

Pełna nazwa instytucji: Uniwersytet Śląski w Katowicach Zajmowane stanowisko: Koordynator ds. otwartego dostępu


Maciej Bisaga

Jest doktorem nauk biologicznych, specjalizującym się w biologii molekularnej oraz bioinformatyce. Ukończył studia na Uniwersytecie w Aberystwyth w Walii, Wielka Brytania oraz na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ponadto, jest uczestnikiem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wiedeńskim, gdzie specjalizuje się w obszarze Data Stewardingu i zarządzania danymi badawczymi. Obecnie pełni funkcję Koordynatora do spraw Otwartej Nauki na Uniwersytecie Śląskim, gdzie ma za zadanie wspierać inicjatywy otwartego dostępu do badań naukowych. Ponadto, jest odpowiedzialny za koordynację prac wydziałowych data stewardów, którzy dbają o zarządzanie danymi naukowymi na uczelni. Jego praca przyczynia się do promowania wolnego dostępu do wiedzy naukowej oraz efektywnego zarządzania danymi, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju badań naukowych. Dzięki jego zaangażowaniu Uniwersytet Śląski może skutecznie wykorzystywać potencjał otwartego dostępu i zarządzania danymi w dziedzinie nauki i kształcenia.

Kontakt

maciej.bisaga@us.edu.pl