Maciej Maryl

Pełna nazwa instytucji: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Zajmowane stanowisko: Adiunkt, Kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN


Maciej Maryl

Założyciel i kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Współpracuje z konsorcjum OPERAS  jako członek Zgromadzenia Zarządzającego (Executive Assembly) i kierownik OPERAS Innovation Lab. Kieruje pracami grupy roboczej E-humanities w ramach ALLEA, i współprzewodniczy DARIAH Digital Methods and Practices Observatory . Bierze udział w pracach germiów istotnych dla humanistycznych infrastruktur badawczych jako członek SSH Open Cluster Governing Board w ramach EOSC, Rady Naukowej DARIAH-PL, Komitetu Programowego Biura Promocji Nauki PolSCA, oraz Komitetu Doradczego Digital Repository Ireland. Brał udział w licznych projektach badawczych i infrastrukturalnych z zakresu otwartej nauki jako kierownik lub lider pakietów pracy.

Kontakt

maciej.maryl@ibl.waw.pl