Maciej Melon

Pełna nazwa instytucji: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk Zajmowane stanowisko: Specjalista ds. zarządzania danymi badawczymi


Maciej Melon

Od 2015 pracuję w Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN, gdzie zajmuję się opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów danych oraz szkoleniami dla użytkowników archiwum. W latach 2018 – 2021 byłem kierownikiem zespołu projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” w IFiS PAN. Efektem projektu było stworzenie Repozytorium Danych Społecznych (https://rds.icm.edu.pl/) i udostępnienie w wolnym dostępie kilkuset zbiorów danych. Od 2021 jestem specjalistą ds. zarządzania danymi badawczymi w IFiS PAN (data stewardem).  

Kontakt

maciej.melon@ifispan.edu.pl