Magdalena Szuflita-Żurawska

Pełna nazwa instytucji: Politechnika Gdańska Zajmowane stanowisko: Kierownik Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej, Lider Centrum Kompetencji Otwartej Nauki | Pełnomocnik Rektora ds. Otwartej Nauki Nazwa Task Force: Data stewardship, curricula and career paths Task Force


Magdalena Szuflita-Żurawska

Kierownik Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej oraz Lider Centrum Kompetencji Otwartej Nauki w Bibliotece Politechniki Gdańskiej. Pełnomocnik Rektora ds. Otwartej Nauki. Manager repozytoriów instytucjonalnych Politechniki Gdańskiej. Jest współprzewodniczącą grupy Research Data Alliance (RDA) IG Education and Training on Handling of Research Data oraz członkiem innych grup roboczych związanych z zarządzaniem danymi badawczymi (RDM), takich jak EOSC Data Stewardship and Curricula Task Force lub RDA Engaging Researchers in Data IG. Była/jest częścią wielu Projektów związanych z Otwartą Nauką. Jej główne obszary badań i zainteresowań obejmują otwarty dostęp, otwarte dane badawcze, komunikację naukową i produktywność badawczą. Jest doktorantką w naukach o zarządzaniu i jakości. 

Kontakt:

magdalena.szuflita@pg.edu.pl