Magdalena Szuflita-Żurawska

Pełna nazwa instytucji: Politechnika Gdańska Zajmowane stanowisko: Kierownik Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej, Lider Centrum Kompetencji Otwartej Nauki | Pełnomocnik Rektora ds. Otwartej Nauki


Magdalena Szuflita-Żurawska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Boras University w Szwecji na kierunku Digital Library Management. Kierownik Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej, Lider Centrum Kompetencji Otwartej Nauki oraz Pełnomocnik Rektora Politechniki Gdańskiej ds. Otwartej Nauki. Członkini międzynarodowych grup roboczych związanych z zarządzaniem danymi i otwartą nauką, m.in. Data stewardship, curricula and career paths Task Force (EOSC), Education and Training on Handling of Research Data IG (współprzewodnicząca), Engaging Researchers with Data IG, Professionalising Data Stewardship IG (RDA). Recenzentka aplikacji dla zaufanych repozytoriów CoreTrustSeal.

Uczestniczka i prelegentka licznych konferencji o zasięgu narodowym i międzynarodowym. Wykonawca w projektach naukowych i infrastrukturalnych (np. Pozytywne zarządzanie uczelniami technicznymi: nowy model motywacji OPUS NCN; MOST DANYCH Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data).

Koordynator w zadaniu RDA/EOSC „Data practices in an interdisciplinary perspective – building good standards and universal solutions” oraz w „Działaniach na rzecz promowania i zwiększenia świadomości w zakresie otwartych danych badawczych” w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) 1.4.b na Politechnice Gdańskiej. Uczestniczka „FAIRness Assessment Challenge”.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się w obszarze Otwartej Nauki oraz komunikacji i produktywności naukowej. Prowadzi szkolenia dla pracowników naukowych i doktorantów oraz przedmiot na studiach doktoranckich „Scientific databases and information skills”.

Kontakt:

magdalena.szuflita@pg.edu.pl