Magdalena Wnuk

Pełna nazwa instytucji: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Zajmowane stanowisko: Starsza specjalistka ds. otwartej nauki


Magdalena Wnuk

Magdalena Wnuk, doktor nauk humanistycznych, kierowniczka Sekcji Otwartej Humanistyki (ORCID 0000-0003-4129-6664). Pracę doktorską, dotyczącą wieloletniej adaptacji polskich emigrantów lat 80. w Austrii, Szwecji i we Włoszech, obroniła w Instytucie Historii PAN. Prowadzi badania interdyscyplinarne, łączące perspektywę antropologiczną, socjologiczną i historyczną. Autorka książki “Kierunek Zachód, przystanek emigracja” wydanej w serii “Monografie FNP”. W CHC koordynuje działania związane z rozwojem OPERAS-PL i wykonuje zadania w projektach OPERAS. Wcześniej przez siedem lat (2013-2019) pracowała jako analityczka i koordynatorka projektów w Stowarzyszeniu 61, rozwijając serwisy internetowe MamPrawoWiedziec.pl i Jawny Lobbing.

Udział w projektach badawczych:

  • OPERAS-PLUS (On the road to sustainability: paving the way for OPERAS as an efficient open Social Sciences and Humanities scholarly communication Research Infrastructure)
  • PALOMERA (Policy Alignment of Open Access Monographs in the European Research Area)
  • TRIPLE (Targeting Researchers through Innovative Practices and multiLingual Exploration)

Kontakt

magdalena.wnuk@ibl.waw.pl