Małgorzata Galik

Pełna nazwa instytucji: Biblioteka Jagiellońska Zajmowane stanowisko: Data steward Nazwa Task Force: Data stewardship, curricula and career paths Task Force


Członek Zespołu wsparcia ds. danych badawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego; Administrator Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego RUJ; Administrator Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich RODBUK; Redagowanie witryny Otwarta Nauka na UJ https://pod.uj.edu.pl/; Udział w pracach Polskiej Grupy Roboczej Data Stewardship Competence Centers PL; Członek grupy EOSC TF Data Stewardship; Członek grupy roboczej Una.Resin w ramach projektu Una Europa; Członek The Guild’s Open Science working group; Udział w realizacji projektu „Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ”; Udział w tworzeniu Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich RODBUK; Publikacja: „Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich RODBUK”, Alma Mater 239-240/2023; Udział w organizacji Ogólnopolskiej konferencji pt. „Zarządzanie zasobami nauki i dydaktyki w otwartym dostępie – standardy, narzędzia, dobre praktyki”, 20-21 maja 2021 r. Kraków; Prezentacja pt.: „Dane badawcze na Uniwersytecie Jagiellońskim” na Seminarium MOST DANYCH – jak skutecznie motywować naukowców do udostępniania danych badawczych w Otwartym Dostępie? 30-31 maja 2022, Sopot;   Udział w: V Pomorskiej Konferencja Open Science – Usługi oparte na współpracy, 1-3 grudnia 2021, Gdańsk; Una Europa Kaleidoscope, 26-30 września 2021, Edynburg; VI Pomorskiej Konferencji Open Science: Polityki i Infrastruktury dla Otwartej Nauki, 1-2 grudnia 2022, Gdańsk.                                                                                                    

Kontakt

Malgorzata.galik@uj.edu.pl