Marcin Wolski

Pełna nazwa instytucji: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Zajmowane stanowisko: Starszy Analityk


Starszy specjalista oraz lider zespołu ds. systemów Otwartej Nauki w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Absolwent Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w tworzeniu zaawansowanych usług informacyjnych, technologii bazodanowych oraz budowy oprogramowania. Zaangażowany w prace EOSC Task Force: Infrastructures for Quality Research Software. W ramach projektu EOSC Future koordynuje budowę i wdrażanie Systemu Rekomendacyjnego dla Portalu EOSC. Współorganizator wydarzenia EOSC Days Poland w Poznaniu. Promotor stosowania dobrych praktyk oraz zapewnienia jakości otwartego oprogramowania.

Kontakt: marcin.wolski@man.poznan.pl