Maria Kuczkowska

Pełna nazwa instytucji: Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zajmowane stanowisko: Kustosz


Maria Kuczkowska

Maria Kuczkowska, mgr, polonistka, bibliotekarka. W latach 2003-2020 zatrudniona w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, a od 2020 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. W swojej pracy z pasją porusza się po zagadnieniach współczesnego bibliotekarstwa naukowego – specjalistka w zakresie bibliograficznych baz danych i Otwartej Nauki. Realizowane obecnie zadania w obszarze Otwartej Nauki: opieka redakcyjna nad otwartym repozytorium publikacji naukowych AMUR; prace nad stworzeniem instytucjonalnego repozytorium danych badawczych AMUReD; szkolenia pracowników naukowych UAM dotyczące otwartych danych badawczych; opracowanie redakcyjne podstrony Otwarta Nauka na stronie internetowej BUP; współpraca z pełnomocnikiem UAM ds. otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych; udział w spotkaniach online Grupy Roboczej Data Stewardship Competence Centers. Organizacja konferencji: Maria Kuczkowska (członkini komitetu naukowego): Pierwsza Poznańska Konferencja Centrum Naukometrycznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu „Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki”. Poznań, 18-19.04.2023. Maria Kuczkowska (członkini komitetu organizacyjnego): Pierwsza Poznańska Konferencja Centrum Naukometrycznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu „Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki”. Poznań, 18-19.04.2023. Organizacja seminarium: Maria Kuczkowska (członkini komitetu organizacyjnego): Seminarium „Czasopisma drapieżne w nauce: jak analizować i rozumieć wzrost liczby publikacji polskich naukowców w czasopismach MDPI?”. Poznań, 25.10.2022. Maria Kuczkowska (członkini komitetu organizacyjnego): Hybrydowe seminarium połączone z debatą ekspercką „Udostępniać czy nie udostępniać? Rozważania w kontekście Ustawy o otwartych danych (2021)”. Poznań, 01.04.2022. Uzyskane certyfikaty: Certyfikat ukończenia Programu Szkoleniowego Data Steward School – Edycja 2022. Organizator: Visnea. Warszawa, 18.09-18.11.2022. Certyfikat uczestnictwa w Seminarium Most Danych – jak skutecznie motywować naukowców do udostępniania danych badawczych w Otwartym Dostępie. Organizator: Politechnika Gdańska. Gdańsk, 30-31.05.2022. Certificate of Attendance Data Steward Instructor Training Workshop. Conducted by: FAIRsFAIR, EOSC-Synergy, Gdańsk University of Technology. [Online], 6-10.09.2021.Publikacje:Kuczkowska, Maria, Theus, Monika. Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki. Życie Uniwersyteckie, 2023, 6(358), s. 5. Kuczkowska, Maria, Adamczak, Małgorzata, Theus, Monika, Szerksznis, Żaneta. Sprawozdanie z Pierwszej Poznańskiej Konferencji Centrum Naukometrycznego BUP „Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki”. Biuletyn EBIB, 2023, 3(210), s. 1-10. Kuczkowska, Maria, Theus, Monika. Otwarta nauka – otwarte dane badawcze – nowe zadania bibliotek naukowych: raport z badania pilotażowego. Przegląd Biblioteczny, 2022, 90(3), s. 271-286. Kuczkowska, Maria. Otwarte dane badawcze: sondażowa analiza doświadczeń i potrzeb pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przegląd Biblioteczny, 2021, 89(4), s. 479-494. Rychlik, Małgorzata, Kuczkowska, Maria, Theus, Monika, Klichowski, Michał. Dane naukowe muszą być otwarte. Życie Uniwersyteckie, 2021, 6, s. 22. Filmy: Kuczkowska, Maria (koncepcja i scenariusz): Danek i otwarte dane badawcze. 2021, YouTube (film). https://www.youtube.com/watch?v=69JWCP5f6hE&t=11s Maria Kuczkowska (członkini komitetu organizacyjnego): Hybrydowe seminarium połączone z debatą ekspercką Udostępniać czy nie udostępniać? Rozważania w kontekście Ustawy o otwartych danych (2021). Poznań, 1 IV 2022 r.YouTube (film). Cz. 1: https://www.youtube.com/watch?v=PHlWooVQjiQ&t=52s YouTube (film). Cz. 2:  https://www.youtube.com/watch?v=RjLcQuuBGLQ&t=4306s Maria Kuczkowska (członkini komitetu naukowego i organizacyjnego): Pierwsza Poznańska Konferencja Centrum Naukometrycznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki. Poznań, 18-19.04. 2023 r. YouTube (film). https://www.youtube.com/watch?v=F-lPgaBteDU&t=17s

Kontakt

maria.kuczkowska@amu.edu.pl