Marta Gołuchowska

Pełna nazwa instytucji: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Zajmowane stanowisko: Bibliotekarz


Marta Gołuchowska

Pracuje w Oddziale Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych. Zajmuje się zagadnieniami otwartej nauki, w szczególności wsparciem pracowników naukowych w zakresie publikowania oraz danych badawczych. Jest jednym z administratorów Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego. Bierze udział w pracach grupy roboczej Data Stewardship Competence Centers PL. Ponadto zajmuje się organizacją wydarzeń promujących otwartą naukę (m.in. Seminarium Open Access).

Kontakt

openaccess@lib.uni.lodz.pl