Marta Święćkowska

Pełna nazwa instytucji: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Zajmowane stanowisko: Bibliotekarz


Marta Święćkowska

Pracę w Bibliotece Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego rozpoczęłam na ostatnim roku studiów w roku 2004, a od roku 2016 regularnie uczestniczę w spotkaniach oraz konferencjach poświęconych Otwartej Nauce. Zdobytą wiedzę na temat repozytoriów oraz publikowania otwartego, przekazuję na organizowanych przez Bibliotekę CMKP szkoleniach bibliotecznych dla uczestników Studiów Doktoranckich. Brałam udział potwierdzony certyfikatami w kilku edycjach seminariów z cyklu „Otwieranie nauki — praktyka i perspektywy” oraz towarzyszących im prezentacjach i warsztatach, w konferencji „Repozytorium uczelniane i instytucjonalne — aspekty organizacyjne i prawne”, w seminariach oraz szkoleniach organizowanych przez Centrum Promocji Informatyki, dotyczących repozytoriów oraz związanych z nimi aspektów informatycznych, prawnych i organizacyjnych. Obecnie biorę udział w pracach zespołu koordynującego wdrożenie i funkcjonowanie repozytorium uczelnianego, w którym docelowo będą gromadzone dane badawcze.

Kontakt

marta.swieckowska@cmkp.edu.pl