Martyna Troszka

Pełna nazwa instytucji: Politechnika Śląska Zajmowane stanowisko: Starszy bibliotekarz


Martyna Troszka

Jako administrator uczelnianego repozytorium RePolis (https://repolis.bg.polsl.pl/dlibra) i biblioteki cyfrowej BCPŚ (https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra) obracam się na co dzień wokół zagadnień związanych z otwartą nauką. Natomiast od lutego 2022 r. pełnię funkcję uczelnianego koordynatora ds. planów zarządzania danymi. Od tego czasu brałam udział w kilku szkoleniach i webinariach dotyczących zagadnień związanych z tworzeniem planów zarządzania danymi oraz otwartych danych badawczych. Dla naszych pracowników i doktorantów opracowałam stronę informacyjną nt. OD i PZD (https://www.polsl.pl/rjo1-bps/otwarte-dane-badawcze/), gdzie znaleźć można m.in. instrukcję, prezentację szkoleniową i przykładowy PZD w dwu wersjach językowych. Dodatkowo dla naszych pracowników i doktorantów przeprowadziłam szkolenia w tym zakresie (online i stacjonarnie).

Kontakt

martyna.troszka@polsl.pl