Mateusz Franczak

Pełna nazwa instytucji: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Zajmowane stanowisko: Pełnomocnik ds. otwartej nauki


Mateusz Franczak

Mateusz Franczak (ORCID 0000-0002-0416-2491), mgr, specjalista ds. otwartej nauki w Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN. Odpowiada za stałe wsparcie pracowników i pracowniczek IBL PAN, redakcji czasopism oraz Wydawnictwa IBL PAN w kwestiach związanych z otwartą nauką. Współpracował przy wielu projektach digitalizacyjnych prowadzonych przez instytucje badawcze oraz instytucje kultury, współautor publikacji „Wolne licencje w nauce. Instrukcja”.

Udział w projektach badawczych:

  • OPERAS-PLUS (On the road to sustainability: paving the way for OPERAS as an efficient open Social Sciences and Humanities scholarly communication Research Infrastructure)
  • DIAMAS (Developing Institutional Open Access Publishing Models to Advance Scholarly Communication)
  • DARIAH-PL Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce
  • TRIPLE (Targeting Researchers through Innovative Practices and multiLingual Exploration)
  • OBERRED (Open Badge Ecosystem for the Recognition of skills in Research Data management and sharing)

Kontakt

mateusz.franczak@ibl.waw.pl