Monika Szarama

Pełna nazwa instytucji: Politechnika Lubelska Zajmowane stanowisko: starszy bibliotekarz


Monika Szarama

Bibliotekarz Ośrodka Analiz Bibliometrycznych Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej. Uczestniczy w pracach zespołu ds. otwartej nauki. Prowadzi działalność konsultacyjną i szkoleniową kierowaną do społeczności akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki otwartych danych badawczych, a także promocji dorobku naukowego w kontekście otwartej nauki. Monitoruje możliwości wykorzystania dostępnych infrastruktur i zasobów otwartej nauki na potrzeby pracowników naukowych. Współadministruje kolekcjami uczelni w zewnętrznych repozytoriach: Zenodo i RepOD. Uczestnik kursów online Research Data Managment and Sharing (The University of North Carolina at Chapel Hill, The University of Edinburgh) oraz Zarządzanie Danymi badawczymi dla Data Stewardów (ICM UW).

Kontakt: m.szarama@pollub.pl