Monika Theus

Pełna nazwa instytucji: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zajmowane stanowisko: Starszy kustosz dyplomowany


Monika Theus

Monika Theus, mgr, historyk, bibliotekarka. Od 2005 r. pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu zajmując się zagadnieniami związanymi z udostępnianiem publikacji i danych badawczych w otwartym dostępie. W swojej pracy propaguje ideę Otwartej Nauki. Realizowane zadania w obszarze Otwartej Nauki: – praca redakcyjna w repozytorium instytucjonalnym AMUR, – prace nad stworzeniem instytucjonalnego repozytorium danych badawczych AMUReD, – szkolenia pracowników naukowych UAM dotyczące otwartej nauki, w tym szczególnie otwartych danych badawczych, – udział w spotkaniach online Grupy Roboczej Data Stewardship Competence Centers, – współpraca z pełnomocnikiem UAM ds. otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych. Organizacja konferencji: Monika Theus (członkini komitetów naukowego i organizującego): Pierwsza Poznańska Konferencja Centrum Naukometrycznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu „Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki”. Poznań, 18-19.04. 2023 r.   Organizacja seminarium: Monika Theus (członkini komitetu organizacyjnego): Seminarium Czasopisma drapieżne w nauce: jak analizować i rozumieć wzrost liczby publikacji polskich naukowców w czasopismach MDPI? Poznań, 25 X 2022 r. Monika Theus (członkini komitetu organizacyjnego): Hybrydowe seminarium połączone z debatą ekspercką Udostępniać czy nie udostępniać? Rozważania w kontekście Ustawy o otwartych danych (2021). Poznań, 1 IV 2022 r.  Uzyskane certyfikaty: Certyfikat ukończenia Programu Szkoleniowego Data Steward School – Edycja 2020. Organizator: Visnea. Warszawa, 2020-2021.Certyfikat uczestnictwa w Seminarium Most Danych – jak skutecznie motywować naukowców do udostępniania danych badawczych w Otwartym Dostępie. Organizator: Politechnika Gdańska. Gdańsk, 2022.Certificate of Attendance Data Steward Instructor Training Workshop. Conducted by: FAIRsFAIR, EOSC-Synergy, Gdańsk University of Technology. [Online],2021. Publikacje: Kuczkowska, Maria, Theus, Monika. Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki. Życie Uniwersyteckie, 2023, nr 6 (358). Kuczkowska, Maria, Adamczak, Małgorzata, Theus, Monika, Szerksznis, Żaneta. Sprawozdanie z Pierwszej Poznańskiej Konferencji Centrum Naukometrycznego BUP „Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki”. Biuletyn EBIB, 2023, nr 3 (210). Kuczkowska, Maria, Theus, Monika. Otwarta nauka – otwarte dane badawcze – nowe zadania bibliotek naukowych: raport z badania pilotażowego. Przegląd Biblioteczny, 2022, vol. 90, nr 3.  Rychlik, Małgorzata, Kuczkowska, Maria, Theus, Monika, Klichowski, Michał. Dane naukowe muszą być otwarte. Życie Uniwersyteckie, 2021, nr 6, s. 22. Rychlik, Małgorzata, Theus Monika. Otwarty dostęp do piśmiennictwa naukowego. Przegląd funkcjonujących form – legalnych i nielegalnych. Biblioteka, 2018, nr 22 (31).

Kontakt

mtheus@amu.edu.pl