Natalia Galica

Pełna nazwa instytucji: Narodowe Centrum Nauki | Uniwersytet Śląski w Katowicach Zajmowane stanowisko: Zespół ds. Otwartej Nauki w Narodowym Centrum Nauki | Pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Natalia Galica

Natalia Galica jest członkiem Zespołu ds. Otwartej Nauki w Narodowym Centrum Nauki, gdzie realizuje zadania związane z zarządzaniem danymi badawczymi, polityką otwartego dostępu do publikacji oraz uczestniczy w działaniach i projektach zawiązanych z European Open Science Cloud/EOSC. Od 2023 r. pełni rolę przedstawiciela krajowego w Council for National Open Science Coordination (CoNOSC).

Natalia jest także pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Do roku 2022 była zatrudniona jako koordynator ds. otwartego dostępu na Uniwersytecie Śląskim, gdzie wdrożyła politykę otwartego dostępu oraz koncepcję dziedzinowego zarządzania danymi badawczymi. Wcześniej pełniła funkcję koordynatora międzynarodowych projektów, m.in. na University College Dublin w Irlandii.

Natalia jest absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Dublińskim w Irlandii oraz Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 2010-2013 była stypendystką Anglia Ruskin University w Cambridge, Wielka Brytania. Rozwijała swoje umiejętności w obszarze otwartej nauki m.in. poprzez udział w Data Steward School, w tym inicjatywie mentorskiej w duńskiej infrastrukturze DeiC a także programie trenerskim Train-the-Trainer Bootcamp organizowanym przez OpenAIRE. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą polityce otwartej nauki.

Kontakt:

natalia.galica@ncn.gov.pl