Piotr Krajewski

Pełna nazwa instytucji: Politechnika Gdańska Zajmowane stanowisko: Biblioteka Politechniki Gdańskiej | Centrum Kompetencji Otwartej Nauki


Piotr Krajewski

Pracuję w Bibliotece Politechniki Gdańskiej, w Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej. Byłem zaangażowany m.in. w projekty uczelniane – MOST Wiedzy oraz MOST DANYCH (https://pg.edu.pl/most/) związane z powstaniem i rozwijaniem portalu mostwiedzy.pl. Należę do utworzonego na uczelni w 2018 roku Centrum Kompetencji Otwartej Nauki. Moja działalność związana z Otwartą Nauką koncentruje się przede wszystkim na programach publikowania otwartego, weryfikacji deponowanych w repozytorium danych badawczych datasetów (http://doi.org/10.17616/R31NJMT2) oraz działaniach wspierających naukowców Politechniki Gdańskiej w przygotowywaniu planów zarządzania danymi badawczymi. Współorganizator, prelegent i uczestnik konferencji polskich i zagranicznych, autor publikacji z zakresu komunikacji naukowej, historii medycy i zdrowia publicznego. https://mostwiedzy.pl/pl/piotr_krajewski.

Kontakt:

piotr.krajewski@pg.edu.pl