Rafał Narwojsz

Pełna nazwa instytucji: Politechnika Gdańska Zajmowane stanowisko: Starszy bibliotekarz


Pracuję na Politechnice Gdańskiej w Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej od lipca 2022 roku. Do moich obowiązków należą m.in.: kontrola wymagań Planu S w zakresie publikacji naukowców Politechniki Gdańskiej, lokalna administracja programami OA, zarządzanie informacjami i koordynacja współpracy międzynarodowej z instytucjami i grupami roboczymi z zakresu Otwartej Nauki oraz promocja Otwartej Nauki za pośrednictwem mediów społecznościowych. Uczestniczę również w pracach Polskiej Grupy Data Stewardship Competence Centre (DSCC PL), brałem udział w organizacji seminarium „Otwieranie Nauki – Praktyka i Perspektywy” i VI Pomorskiej Konferencji Open Science w 2022 roku, oraz w projekcie „Data practices in an interdisciplinary perspective – building good standards and universal solutions” z otwartego naboru EOSC Future/RDA. W grudniu 2023 r. ukończyłem czwartą edycję szkolenia OpenAIRE Open Science Train the Trainer Bootcamp.

Kontakt:

rafal.narwojsz@pg.edu.pl