Szymon Kubik

Pełna nazwa instytucji: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie Zajmowane stanowisko: Kierownik Oddziału Informacji Naukowej | Zastępca Koordynatora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych


Szymon Kubik

Z zagadnieniami otwartej nauki, otwartego dostępu i otwartych danych związany od czasu studiów na kierunku Zarządzanie informacją na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył pierwszą w Polsce edycję Data Steward School 2020. Brał udział w powstawaniu polityki otwartego dostępu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczył w konferencjach, seminariach i szkoleniach z zakresu otwartej nauki. Był zaangażowany w prace nad uruchomieniem Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich (RODBUK) oraz nad Portalem Zarządzania Wiedzą UJ CM jako modułu Polskiej Platformy Medycznej, którym administrował w okresie powdrożeniowym. W 2023 roku organizował i moderował warsztat poświęcony danym badawczym w trakcie XL Konferencji Bibliotek Medycznych. Aktywnie uczestniczy w szeregu polskich i międzynarodowych grup rozwijających kompetencje oraz promujących wartości związane z Otwartą Nauką. Prowadzi szkolenia i konsultacje skierowane do społeczności akademickiej, w tym zajęcia dydaktyczne dla Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ, gdzie oprócz otwartej nauki porusza również kwestie fałszywych i drapieżnych czasopism oraz roli bibliometrii w przebiegu kariery naukowej.

Kontakt:

sz.kubik@uj.edu.pl