Tomasz Nowocień

Pełna nazwa instytucji: Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Zajmowane stanowisko: Starszy bibliotekarz


Tomasz Nowocień

Wieloletni pracownik Działu Informacji Naukowej i Bibliografii Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Na poziomie uczelnianym doradza pracownikom naukowych w kwestiach związanych z zarządzaniem danymi badawczymi i sporządzaniem planów zarządzania danymi. Współtworzy lokalną wersję Polskiej Platformy Medycznej. Prowadzi zajęcia dla studentów i doktorantów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z przedmiotu Informacja naukowa, podczas których omawiane są m.in. zagadnienia dotyczące Otwartej Nauki oraz danych badawczych. Zainteresowany zagadnieniami dotyczącymi zarządzania danymi badawczymi od roku 2016, kiedy ukończył kurs Research Data Management and Sharing prowadzony przez The University of North Carolina at Chapel Hill i The University of Edinburgh. Współmoderował warsztaty Rola bibliotek medycznych w zarządzaniu danymi badawczymi organizowanych podczas XL Jubileuszowej Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych. Jest członkiem polskiej Grupy Roboczej Data Stewardship Competence Centers oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Kontakt

tomasz.nowocien@pum.edu.pl