Tomasz Piestrzyński

Pełna nazwa instytucji: Uniwersytet Łódzki Zajmowane stanowisko: Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych


Tomasz Piestrzyński

Absolwent Wydziału Zarządzania UŁ oraz Wydziału Filologicznego UŁ. Od 2014 r. dyrektor Biblioteki UŁ, od XI 2020 r. Pełnomocnik Rektora UŁ ds. otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych, a od VII 2022 r. przewodniczący Rady Archiwum UŁ. Autor wielu prac naukowych i popularnonaukowych, a także wykładowca akademicki. Uczestnik komitetów organizacyjnych i rad programowych licznych konferencji i seminariów naukowych. Członek Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Prezydium Rady Dyrektorów Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych, Rady Dyrektorów Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej, a także członek redakcji czasopisma naukowego „Folia Librorum”. Przedstawiciel Uniwersytetu Łódzkiego w Koalicji Otwartej Edukacji. Autor i koordynator kilkunastu projektów współfinansowanych ze środków MEiN, NCBiR, MKiDN. Wielokrotnie nagradzany przez Rektorów UŁ oraz odznaczony medalem od Prezydenta RP za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Kontakt

openaccess@lib.uni.lodz.pl