Wojciech Fenrich

Pełna nazwa instytucji: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego Zajmowane stanowisko: Analityk i właściciel produktu - Repozytorium Otwartych Danych RepOD


Wojciech Fenrich

Ukończył socjologię (2006) i filozofię (2009) na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia doktoranckie w Instytucie Socjologii UW (2011). Od 2011 roku pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Product owner i analityk w projekcie „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” (2018-2021). Odpowiada za repozytoria danych badawczych prowadzone i hostowane przez ICM UW. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania danymi badawczymi i otwartej nauki. Od czasu do czasu – badacz społeczny oraz tłumacz.

Kontakt: wf@icm.edu.pl