Love Data Week 2024: EOSC – Zarządzanie danymi badawczymi w Europie