Zarządzanie danymi badawczymi dla data stewardów – kurs średnio zaawansowany