Zarządzanie danymi badawczymi w dyscyplinach naukowych: Zarządzanie danymi badawczymi w językoznawstwie