Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH

Miejsce: Kraków Czy instytucja jest członkiem EOSC Association: tak Status w EOSC Association: Member Od kiedy w Stowarzyszeniu: 2022


ACK Cyfronet AGH, jako centrum kompetencji w zakresie rozproszonych infrastruktur obliczeniowych typu chmurowego i gridowego, posiada unikatowe doświadczenie w budowaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu zintegrowanych platform usług dla użytkowników naukowych. Pełni funkcję koordynatora infrastruktury PL-Grid udostępniającej polskiemu środowisku naukowemu platformę informatyczną opartą na klastrach komputerowych Grid i środowiskach chmurowych, umożliwiającą badania naukowe w różnych dziedzinach jednocześnie wspierając i implementując paradygmat Otwartej Nauki. Cyfronet jest zaangażowany w rozwój European Open Science Cloud (EOSC). Dotyczy to zarówno aspektów technicznych, takich jak rozwijanie interfejsów skierowanych do naukowców pozwalających na wykorzystanie zintegrowanych rozwiązań dla zarządzania danymi badawczymi, jak również zagadnień związanych z politykami dla otwartej nauki. Dzięki tym działaniom Cyfronet stał się jednym z europejskich ekspertów posiadającym wiedzę w zakresie udostępniania i upubliczniania zasobów niezbędnych w badaniach naukowych (publikacje, dane, usługi) oraz ich wykorzystania na infrastrukturach obliczeniowych.

Osoba do kontaktu/osoba odpowiedzialna za partnerstwo EOSC:

Roksana Wilk

r.wilk@cyfronet.pl