Gdański Uniwersytet Medyczny

Miejsce: Gdańsk Czy instytucja jest członkiem EOSC Association: Nie


Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to nowoczesny ośrodek akademicki, który od ponad 75 lat zapewnia wysoką jakość kształcenia we wszystkich zawodach medycznych i prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie. GUMed to jeden z wiodących uniwersytetów w Polsce i jedyna uczelnia medyczna w prestiżowym gronie 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Dzięki środkom z programu powołano Sekcję Doskonałości Publikacyjnej, która zapewnia wsparcie dla naukowców publikujących w otwartym dostępie, udowadniając, że wysoka jakość publikacji i otwartość idą w parze. Uczelnia współtworzy największe w Polsce otwarte repozytorium medycznych publikacji i danych badawczych – Polską Platformę Medyczną. Uczelniane czasopismo European Journal of Translational and Clinical Medicine jest wydawane w modelu diamond Open Access, a więc nie pobiera opłat ani od autorów, ani od czytelników. W Bibliotece Głównej działa Zespół ds. Otwartej Nauki, wspierający naukowców w otwartym udostępnianiu wyników swoich badań. Aby spełniać międzynarodowe standardy otwartości, pracownicy uczestniczą w projektach europejskich (m.in. FAIR-Impact, Skills4EOSC).           

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko: Jakub Rusakow

Adres email: jakub.rusakow@gumed.edu.pl

Nr telefonu: 0048 583 491 045