Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Miejsce: Warszawa Czy instytucja jest członkiem EOSC Association: nie Status w EOSC Association: Observer Od kiedy w Stowarzyszeniu: 2020-2023


Do podstawowych zadań statutowych Instytutu należy prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz działań monitoringowych i edukacyjnych, a także upowszechnianie wyników prowadzonych badań i wdrażanie ich do gospodarki. Bardzo ważnym celem w działalności IGF PAN jest wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową oraz kształcenie i doskonalenie pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie nauk geofizycznych, a także w zakresie przewidywania zagrożeń, oceny ryzyka i zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Ponadto Instytut prowadzi szeroką współpracę z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Dbamy również o ciągły rozwój międzynarodowej współpracy naukowej, poprzez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi. Tematyka badawcza skupia się w czterech obszarach: Antropogeniczne i naturalne geozagrożenia, Procesy geosystemu, Struktura Ziemi i geozasoby, Zmiana klimatu i badania polarne.

Osoba do kontaktu/osoba odpowiedzialna za partnerstwo EOSC:

Mariusz Majdański

Adres email: mmajd@igf.edu.pl        

Nr telefonu: +22-6915-951